Адрес Добрич, бул.“25 септември“ 44
Телефони 058/ 60 35 31; 60 36 61; 0885 504954
Email
МАПК4 www.yovkov1870.eu

[jcarousel source=“post“ link=“image“ size=“180×180″ limit=“7″ items=“3″ speed=“400″ margin=“10″]

[spoiler title=“Библиотека“ open=“1″ style=“2″]

Цели на библиотеката:

  • Да бъде част от културната, образователната и информационната среда на нашия град

  • Прилагане на модерните технолигии за обслужване и информиране на своите потребители

  • Да си сътрудничи със сродни институции и организации

  • Участие в самостоятелни и съвместни проекти за подобряване и обогатяване на своята дейност

[/spoiler]

[spoiler title=“Езикова школа“ open=“0″ style=“2″][/spoiler]

[spoiler title=“Музикална школа“ open=“0″ style=“2″]МУЗИКАЛНА ШКОЛА ви предлага обучение по пиано, цигулка, китара, акордеон, вокално пеене, солфеж, специализирани курсове по солфеж за кандидатстване в СМУ и ВУЗ, участия в регионални, национални и международни конкурси, свирене в оркестър и др.

[/spoiler]

[spoiler title=“Школа по изобразително изкуство“ open=“0″ style=“2″][/spoiler]

[spoiler title=“Детска филхармония“ open=“1″ style=“2″]

Ангел Ангелов – ръководител Детска филхармония

ДЕТСКИ ХОР?
ДЕТСКИ ОРКЕСТЪР?
ДА!
НИЕ СМЕ ДЕТСКА ФИЛХАРМОНИЯ – ЕЛАТЕ ПРИ НАС!
Вие искате детето Ви да получи криле за полет в изкуството,да бъде обучавано
по най-съвременни програми,да пее в детски хор или да свири в детски оркестър
заедно със свои връстници,да участва с успех във фестивални програми  у нас
и в чужбина?
ЕЛАТЕ ПРИ НАС!
Детска филхармония – лауреат и носител на престижни награди от фестивалите:
Неерпелт,Белгия 2003,Виена,Австрия 2004,София 2003 и 2010,Пловдив 2007,2008
и 2011 попълва съставите си. Побързайте! Местата са ограничени!
хормайстор:Руска Добруджанска
ръководител:Ангел Ангелов   0887,051 024

e-mail: kinderphilcharmonia@abv.bg

[/spoiler]

[spoiler title=“Цени“ open=“0″ style=“2″]

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 ГОДИНА” –  гр. ДОБРИЧ

Ц Е Н О Р А З П И С  НА УСЛУГИТЕ

одобрен с Решение 64 от 15. 10. 2012 г. на Настоятелството

                                                                                                                Секретар:

НАИМЕНОВАНИЕ

ВРЕМЕТРАЕНЕ ЦЕНА

І

ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1.

   Такси за една учебна година с с включено изучаване на „Иконопис” /ГРУПОВО/

160 уч. часа

160 лв.

2.

   Такса месечни курсове, групово обучение.- новопостъпили- Ученици от школата

16 уч. часа месечно

16 уч. часа месечно

15 лв.

10 лв.

3.

  Такса за летен месечен курс на обучение /юни/ – Организиране на пленер – рисуване на открито – /ГРУПОВО/

20 уч. часа

20 лв.

4.

   Индивидуално обучение на ученик

Един учебен час

5 лв.

5.

    Подготовка за кандидатстудентски изпити в художествени училища и висше учебни заведения  – индивидуално обучение

Един учебен срок

400 лв

6.

 Индивидуално обучение за възрастни

Един астрономически час

10 лв.

 

ІІ

МУЗИКАЛНА ШКОЛА

 

1

Такса за  един месец/ИНДИВИДУАЛНО/ с включен солфеж

Седмично 2 часа инструмент и

 1 час солфеж

Седмично един час инструмент и

 1 час солфеж

40 лв.

 

25 лв

Солфеж за кандидатстуденти

Един час

20 лв

Годишна такса за акордеонГодишна такса за синтезатор

Седмично 2 часа инструмент и

 1 час солфеж

270 лв

270 лв

Годишна такса за акордеонГодишна такса за синтезатор

Седмично 2 часа инструмент

180 лв

180 лв

Годишна такса само за солфеж/групово/

120 лв

2

  Подготовка по солфеж за висши учебни заведения / ИНДИВИДУАЛНО/

Един уч. час

8 лв.

3

Вокално пеене

120 ч.

/40часа солфеж/

160 лв

ІІІ

ЕЗИКОВА ШКОЛА

 

1

   Такса за една учебна година/ГРУПОВО/

120 уч. часа

160 лв

2

   Такса за обучение на възрастни /ГРУПОВО/

100 уч. часа

200 лв.

3

  Курсове за възрастни /ДО СЕДЕМ ЧОВЕКА В ГРУПА/

Един уч. час

3 лв

 

4

Индивидуално обучение

Един уч. час

7 лв

ІV

ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ” ЗОРНИЦА

1

    Месечна такса за обучение  /ГРУПОВО/-

16 уч. часа

10 лв

2

    По програма „Златни зрънца” – за ученици от І  – ІV клас – на дете

35 мин. спектакъл

0.50 лв.

билети

3

   Театрализирани откъси от автори в учебните програми  които се изучават  /ученици от V –XII /

35 мин. спектакъл

1 лв.

билети

4

    По програма „Познаваме ли българския фолклор”

35 мин. спектакъл

0.50 лв.

билети

5

   Моноспектакли/КАФЕ-ТЕАТЪР/

V

ДЕТСКА ФИЛХАРМОНИЯ

1

      Оркестър – детска филхармония

120 ч. за една уч. година

90 лв.

2

Детски хор/групово обучение/

120 ч. за една уч. Година

За един месец

10 лв.

3

      Такса за месец /ГРУПОВО/

16 уч. часа

10 лв.

4

Музикално образователна програма „Песничка за теб”

35 -40 мин

0.50 лв.

билети

5

Образователни концерти „Докосване до музикалното изкуство”

35-40 мин.

0.50 лв

билети

6

    Концерти за чуждестранни туристи, почиващи в КК „Албена

По договаряне

7

  Музикално образователна програма  „Вечери на музиката за възрастни” осъществявана съвместно с библиотеката.

Един астрономически час

1 лв

билети

ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ „ХОРЦЕ”

1

Такса за една учебна година/групово обучение/

100 часа

160 лв.

ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ

/занималнята работи: юни, юли, август/

1

  Такса /месечна/

80 лв

2

БИБЛИОТЕКА

3

Читателски абонамент

Безплатно

4

За издаване на лична читателска карта

едногодишна

1 лв

5

Предоставяне на писмена библиографска информация

6

Писмена тематична библиографска справка

До 20 заглавия

5 лв

7

Писмена тематична библиографска справка

От 20 до50 заглавия

10,00 лв.

8

Писмена тематична библиографска справка

Над 50 заглавия

15,00 лв

9

Забележка: При поръчка на ПТБС се изисква предплащане 50 % от стойността й.

10

Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания

20.00 лв.

11

Копиране на документи от фонда на библиотеката

Формат А4 – едностранно

Формат А4 – едностранно

Формат А4 – двустранно

Формат А4 – двустранно

Формат А3 – едностранно

Формат А3 – двустранно

Забележка:  Обемни материали се приемат със срок за копиране 24 часа.  При приемане на поръчката се попълва формуляр и се заплаща  70 % от стойносттай.

До 100 стр.

Над 100 стр

До 100 стр.

Над 100 стр

  

0,10 лв

0,05 лв.

0.20 лв.

0,15 лв.

0.20 лв

0.40 лв

12

Копиране на нотни издания

формат А4 – едностранно

Формат А4 – едностранно

Формат А4 – двустранно

Формат А4 – двустранно

До 100 стр.

Над 100 стр

До 100 стр.

Над 100 стр

0,15 лв

0,10 лв.

0.30 лв.

0,20 лв

VІІІ

КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ И ПРЕЗАПИСИ

 

 

 

 

1

 Интернет

15 мин.

0.30 лв.

2

 Работа с компютър-    самостоятелно-    със сътрудник

30 мин.

На  страница/ текст

На страница с таблици и графики

0.50 лв.

1.00 лв т

1.50 лв.

3

        Компютърна разпечатка-    черно- бяло$1-          цветни

Текст – 1 стр.

Текст  и ил. – 1 стр.

Илюстрюстр – 1 стр.

       

   0.20лв.

0.60лв.

1.00лв.

4

       Сканиране на документ

гладък текст – 1 стр.

текст с ил.  – 1 стр.

ил. ,снимки – 1 стр.

           0.50лв.

0.70лв.

1.00 лв. 1 стр.

5

       Прехвърляне на информация върху електронен носител

1.50 лв. на бройка

6

       Презаписи от фонда на фонотеката, с научна и образователна цел

до 30 мин.

над 30 мин.

монтаж

0.10 лв./мин.

0.06 лв./мин.

0.20лв./мин.

7

  Компютърно обучение /ИНДИВИДУАЛНО/

40 уч часа

50 лв

ІХ

НАЕМ ЗА ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

1

Битов костюм – МЪЖКИ – калпак, елек, пояс, потури, риза

На ден

5 лв

2

Битов костюм – ЖЕНСКИ – сукман, престилка, кърпа

На ден

5 лв

3

Рокли за спортни танци

На ден

5 лв

4

Театрални костюми

На ден

5 лв

5

Балетни артикули

На ден

5 лв

6

Депозит за ползване на костюмите

50 лв

7

При ползване на вещи безплатно от читалището, клиента оставя 10% от депозита

8

Депозит за ползване на движимо читалищно имуществоот посетители без постоянен адрес в гр.Добрич

за един брой

такса за извън работно време/събота и неделя/

такса за ползване за 1 месец

30.00 лв.4.00 лв.

        

3.00 лв.

9

Продажба на движимо читалищно имущество,  отчислено  от фондовете или постъпило по други пътища, но   неподлежащо на инвентиране

от 1.00 лв.

 до 5.00 лв.

Х

ГЛОБИ ПРИ НАРУШЕНИЯ

1

При закъснение за връщане на читалищно движимо имущество

до 10 дена

за всеки месец

0.50 лв

1.00 лв

2

Обезщетение за повредени, загубени или невърнати  екземпляри на читалищно движимо имущество

3

Доброволно парично или предметно  обезщетение

до 2000г.

след 2000 г.

регистр. цена Х 2 регистр. цена X 3

ХІ

НАЕМ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

1

Ползване на зала „Зорница” / за училища до четири часа за репетиции/

На час

60 лв.

2

Ползване на Голяма концертна зала / за училища до четири часа за репетиции/

На час

100 лв

3

   Отдаване на кабинет за свирене с ползване на инструмент

Един астрономически час

6 лв

4

   Отдаване на кабинет за свирене с ползване на инструмент и преподавател

Един астрономически час

10 лв

5

 Отдаване на  езиков кабинет , зала

Един астрономически час

10 лв.

ХІІ

КЛУБНИ ФОРМИ

Участие в клубни форми на културно-образователни и развлекателни читалищни прояви

Един ден

един месец

три месеца

шест месеца

една година

1.00 лв.

2.00 лв.

5.00 лв.

8.00 лв.

10.00 лв.

[/spoiler]

View Larger Map

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени