Адрес Плевен, ул. „Св. Климент Охридски“ 1
Телефони 064 801 603 / 064 884 101
Email mu-pleven@mbox.contact.bg
МАПК4http://www.mu-pleven.bg

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г. става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен. С Решение на 39-то Народно събрание от 02.09.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен.

Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×487″ limit=“7″ effect=“random“]

Днес Медицински университет – Плевен е с водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на авангардните технологии в обучението и клиничната практика.

[spoiler title=“Специалности“ open=“0″ style=“2″]

 • Медицина
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Опазване и контрол на общественото здраве
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Социални дейности

[/spoiler]
[spoiler title=“Прием 2015″ open=“0″ style=“2″]
Български студенти
Чуждестранни студенти
[/spoiler]
mu-logo-bg
[spacer size=“10″]


[column size=“1-2″ last=“0″ style=“2″]

Ректор

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.
тел: 064 800 728
e-mail: rector@mu-pleven.bg
[/column]
[column size=“1-2″ last=“1″ style=“2″]

Зам.-ректор по учебната дейност

Проф. д-р Маргарита Александрова, д.б.н.
тел: 064 884 162
e-mail: vice_rector_edu@mu-pleven.bg
[/column]Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени