Адрес гр. София, бул. Климент Охридски № 10
Телефони 02 962 59 97 / 02 962 59 98
Email uo_ltu@abv.bg
МАПК4 www.ltu.bg/

ЛТУ е единственият университет в България, обучаващ специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели, инженерния дизайн на мебели и ландшафтната архитектура.

Тук се обучават също специалисти по екология и опазване на природната среда, ветеринарна медицина, агрономство, растителна защита, стопанско управление и алтернативен туризъм.

Университетът е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси.

ЛТУ е национално утвърден образователно-научен център, призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научно-изследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления Горско стопанство, Общо инженерство, Науки за земята, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Туризъм, Администрация и управление.

Тук се обучават също специалисти по екология и опазване на природната среда, ветеринарна медицина, агрономство и растителна защита, стопанско управление, алтернативен туризъм.
Университетът е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси.


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени