Често се случва учениците да предпочитат играта пред досадните за тях домашни и уроци. Но родителите знаят, колко важно за подрастващите е да се стараят, за да получат качествено образование, което по-късно да им бъде силен старт в живота.

Ето защо често те се сблъскват с проблема: Как да подтикнем детето да учи повече?

На първо място – категорично без никакво насилие под каквато и да било форма. В проектозакона за предучилищното и училищното образование например са заложени методите на “позитивна дисциплина”, заимствани от световната педагогика и приложени вече у нас от частните училища. Тук не става въпрос за тежките и често несправедливи наказания, уронващи публично достойнството на детето. Тези широко разпространени методи от близкото минало по-скоро травмират крехката детска психика и градят отрано комплекси.

Целта е да се накара малчугана да си осъзнае първо сам грешката, за да може след това да бъде истински инициативен – когато е сгрешил, да си промени поведението, но да разбере правилно това. Наказанията не действат при съвременните деца и модерната педагогика следва да уважава правото им на избор, да не ги унижава и да не ги демотивира като краен резултат от всичко това.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×400″ limit=“3″ effect=“random“]

В тази насока на възпитание правилната целодневна организация на учебния ден на детето е много важна за всеки достатъчно зает днес родител. Но не бива да се подценява, че добрите резултати се дължат и на точните критерии за оценяване, както и на разпределената отговорност между родители, ученици и учители.

Училищният ред трябва да бъде спазван без излишни компромиси, които често разглезват прекалено много детето у дома, и той следва да е отговорност на всеки. Правилата на дисциплина, изключително важни за развитието на всяко дете, трябва да бъдат достатъчно ясни и регламентирани, но приети задължително в диалог и съгласие, чрез съзнателно търсен консенсус от всяка страна.

Друг важен момент е този, че съвременните деца следва да бъдат оценявани и по проекти, зададени по различни практически, а не предимно теоретични, задачи. Защото това доказано мотивира изненадващо много учениците и им създава траен интерес по всеки предмет.

[note color=“fff“]Трябва да бъде променено първо мисленето в тази положителна за съвременното българско образование вярна посока на развитие. [/note]

Частната инициатива не е нещо вредно, а нещо, което поощрява конкурентната среда. А нали именно конкуренцията винаги е водила категорично напред всяко развитие, във всяка една сфера? Защото за съжаление за никого не е тайна, че българското образование днес е в дълбока криза. И само по този истински верен път на реална трансформация в полза на бъдещето на нашите деца ще се подобри чувствително и качеството на образованието у нас като цяло.

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени