• гр. София, в.з. Киноцентър III част, ул. Градина N23
  • 0899 900 718
  • office@espa.bg

ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла (1-3 години), детска градина (3-5 години), подготвителен клас (5-6 години), начално училище (7-11 години) и основно училище (11-14 години). В момента в ЕСПА се обучават повече от 220 деца.

Създадена през 1992, вече 20 години ЕСПА успешно дава своя принос в изграждането и възпитанието на високообразовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на училището почива не само върху неговите солидни традиции и славата на завършили образованието си в него, а и на новаторския му дух.

Възпитаниците на ЕСПА получават образование и диплома, които им дават достъп до най-престижните учебни заведения както в България, така и по света. Те са многостранно подготвени млади хора, на които ЕСПА дава възможност да развият всички аспекти на своя потенциал. Всички те са учениците, научили се да живеят в космополитна среда, запознали се трайно с основите на хуманизма и притежаващи ясно определено чувство за морал.

Децата на ЕСПА растат в интелектуално стимулираща среда, сред приятелска атмосфера, в отворено за новото време училище, в което се чувстват обичани и щастливи.

Тук децата получават:

  • съобразено с възрастта академично предизвикателство, което дава възможност на всеки ученик да реализира собствения си потенциал.
  • голямо разнообразие от спортни, музикални, театрални и други извънкласни занимания, които помагат на децата да развиват интересите си и да се научат да работят в екип.
  • ред, топли грижи и внимание – атмосфера, в която децата придобиват ценни културни навици, научават се на социално поведение, чувстват се сигурни и равностойно оценени.

Образователната стратегия на „ЕСПА“ е изградена върху три основни стълба – Академични стандарти, Авторска образователна концепция и Уникална организация на живота.

Основна наша задача е да създадем условия за максимално развитие на интелектуалния потенциал и таланти на всеки наш възпитаник. Да изградим умения и качества, които да ги подпомогнат в тяхната реализация.

Училище „ЕСПА“ е не само образователна институция, която изгражда своите възпитаници като високообразовани и конкурентни личности, в „ЕСПА“ изповядваме идеята за възпитание в най-ценните човешки добродетели: толерантност, хуманизъм, доброта и милосърдие.

„ЕСПА“ гарантира отлични резултати по основните учебни дисциплини на матурите в края на 4-ти и 7-ми клас. Децата на „ЕСПА“ покриват ниво C1-Expert, равняващо се на завършена английска гимназия още в шести клас. Талантливите ни математици участват във всички състезания и олимпиади и печелят първите места. Академичните стандарти на училището осигуряват на нашите възпитаници прием след 7-ми клас по първо желание в елитните гимназии и колежи в България и по света.

Училище „ЕСПА“ е в тясно сътрудничество със семейството. Ние залагаме като основа за успехите на нашите деца екипната работа между училището и семейството. Единните изисквания и взаимното доверие между двете институции са най-добрият помощник за постигане на високите цели, които и училището, и семейството сме си поставили.

Всички отговори на въпроси, свързани с учебната работа, организацията на живота, реда и правилата в „ЕСПА“ родителят може да намери в училищните формуляри. Те се осъвременяват ежегодно и се предоставят на семейството в началото на всяка учебна година. Екипът на „ЕСПА“ винаги е на разположение за всички въпроси и препоръки на родителите.

По текущи въпроси, свързани с ежедневието на децата, търсете завеждащ отдел „Връзка с родителите“ Ирена Милушева на телефон: 0899 900 718 и e-mail: espa@espa-bg.com.

Всички Ваши въпроси, мнения или препоръки можете да изложите и в лична среща с директор, помощник-директор, класен ръководител или да изпратите на e-mail на училището.

Създадена през 1992, вече 20 години „ЕСПА“ успешно дава своя принос в изграждането и възпитанието на високообразовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на училището почива не само върху неговите солидни традиции и славата на завършили образованието си в него, а и на новаторския му дух. Възпитаниците на „ЕСПА“ получават образование и диплома, които им дават достъп до най-престижните учебни заведения както по света, така и в България.

Те са многостранно подготвени млади хора, на които „ЕСПА“ дава възможност да развият всички аспекти на своя потенциал. Всички те са учениците, научили се да живеят в космополитна среда, запознали се трайно с основите на хуманизма и притежават ясно определено чувство за морал. Децата на „ЕСПА“ растат в интелектуало стимулираща среда, сред приятелска атмостфера, в отворено за новото време училище, в което се чувстват щастливи и обичани.

Как и къде да ни откриете

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени