• гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ 31, ет. 2
  • 032 62-22-33 | 0899 83-38-28
  • Няма посочен

Езиковите курсовете по английски, немски и испански език в LinguaMudni са подходящи за ученици от горен курс, студенти и възрастни. Програмите са градирани според международните стандарти и всяко от нивата покрива съответния материал. Обучението изцяло акцентира върху придобиване на съответни умения, което позволява на курсистите да боравят с езика активно и пълноценно, в съответствие със завършеното ниво.

LinguaMundi предлага следните чуждоезикови курсове:

Английски език

Езиковите курсове по английски език в Езиков Център LinguaMundi са подходящи за всички, които искат да овладеят езика на Шекспир, да придобият трайни познания или да надградят и затвърдят вече придобити езикови умения. В общоезиковите курсове участват ученици горен курс, студенти, работещи. Общоезиковите курсове са необходимо базисно ниво за подготовка за полагане на изпита TOEFL iBT и/или сертификат на Кеймбридж – FCE, CAE, CPE.


Немски език

Курсове по немски език в LinguaMundi са предназначени за всички, които имат желание или необходимост да овладеят основите на немската граматика и придобият езикови умения за справяне с ежедневни и/или академични ситуации на немски език. В процеса на обучение, курсистите усвояват основната граматика и натрупват богата лексика, което е предпоставка за умело боравене с немски език в различни езикови ситуации.


Испански език

Докоснете се до колорита на испанската и латиноамериканска култура с овладяването на езика на Сервантес. Обучението по испански език носи заряда на латиноамериканския темперамент. Подходящ курс за ученици горен курс, студенти и възрастни. Учащите се запознават с основните граматически и лексикални конструкции, натрупват богат речников запас и придобиват увереност при комуникация.


 Корпоративно обучение

LinguaMundi провежда корпоративно обучение по английски, немски и испански език по заявки на фирми и учреждения. По желание на клиента, обучението може да се проведе в учебната база на школата или в база на клиента в гъвкав и удобен график. Имената на фирмите, които са ни избрали за техен партньор в обучението са най-добрата референция за нас.


Кеймбридж FCE, CAE, CPE

Езиков Център LinguaMundi е изградил репутация на лидер в сертификатната подготовка с традиционно близка до 100 % успеваемост на кандидатите, подготвени в центъра.


TOEFL iBT

В LinguaMundi можете да се подготвите за международните изпити за TOEFL, IELTS, както и за кандидатстудентски изпит по английски език за българските университети.


 Кандидатстудентски курсове

Курсистите получават обща кандидатстудентска подготовка по езика за кандидатстване в Софийския университет, УНСС, Пловдивския университет, Югозападния университет в Благоевград и Великотърновския университет. Заложена е подготовка по всички изпитни компоненти за съответните университети.


 Разговорни курсове

Разговорните курсове по английски език покриват изискванията на желаещите да усъвършенстват своите комуникативни умения за различни цели – пътуване, работа, телефонни разговори и др.


Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение в LinguaMundi гъвкава форма на обучение, подходяща за хора с натоварен график или клиенти имащи нужда от изграждане на специфични умения.

Детски курсове

Курсове по английски и немски език за ученици!

Курсовете за ученици в LinguaMundi комбинират оптимално три основни фактора:

• Придобиване и развитие на практически умения за боравене с английски/немски език, съответстващи на най-високите международни стандарти;

• Изграждане на системни навици и желание за изучаване на чужди езици, което същевременно ще подобри значително тяхното представяне в училище;

• Развитие на глобални култура и мироглед.

В курсовете на LinguaMundi Вашите деца ще участват в проекти, ще изнасят презентации, ще се научат да бъдат лидери, а също и да работят в екип. Учениците ще имат възможност още в най-ранна детска възраст да придобият едни от най-престижните сертификати за ученици, като по този начин ще изградят навици за успешно справяне с изпити  за покриване на международни стандарти.

При преминаване на целия курс на обучение, учениците на LinguaMundi имат възможност да придобият най-престижните сертификати за владеене на английски език (FCE, CAE, CPE) още преди да са завършили своето средно образование.

1 – 4 клас

LinguaMundi предлага целогодишно обучение и летни езикови програми за деца от 1-ви до 4-ти клас. Тук децата ще направят своите първи стъпки в езика, а наш ангажимент е да им създадем желание да го изучават. Учениците ще могат да положат международния изпит за сертификат Cambridge Starters, а някои от тях и следващото ниво Cambridge Movers.

5 – 8 клас

В целогодишните и летните курсове на LinguaMundi учениците от 5-ти до 8-ми клас развиват необходимите умения за успешно полагане на сертификатите Cambridge Movers и Cambridge Flyers.

9-12 клас

В сертификатните ни програми, гимназистите се подготвят целенасочено за получаване на престижните сертификати на Кеймбридж – FCE,CAE, CPE или успешно полагане на международните изпити TOEFL iBT иIELTS. LinguaMundi има статут на ЗЛАТЕН ПАРТНЬОР на Британски Съвет за подготовка на курсисти за съответните изпити.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени