• гр. Пловдив, ул. Патриарх Евтимий 19
 • 032 263 442 | 0893 711 010
 • office@davinci-edu.org

Международен образователен център “LeonardoDaVinci” е специализирана организация за чуждоезиково, професионално и компютърно обучение. Нашата цел е Вие да придобиете отлични езикова и професионална компетентност в различни сфери, затова мисията ни е да даваме качествени и дълготрайни познания на нашите курсисти, съобразявайки се с техните нужди и обръщайки внимание на индивидуалните им потребности; същевременно развиваме тяхната мотивация, комуникативни и презентационни способности, лидерски качества и умения за екипна работа. Ето защо ние сме насочени към постигането на максимална ефективност, базирана на професионален подход, съвременни технологии и методики на преподаване с разнообразна форма и насоченост и високо качество на обучението. Това гарантира създаването на трайни езикови умения и конкурентоспособност.

Политика на център „Леонардо Да Винчи” е влагането на максимално старание за оптимален резултат –  твърдо убедени сме, че когато даваме най-доброто от себе си, качеството, което получавате, си заслужава вложените време, енергия и средства.

Ако сте решили да направите нещо за себе си, ние сме готови да Ви подадем ръка. Осъществете мечтите си и осезаемо почувствайте собствения си прогрес в избраното обучение! Постигнете най-смелите си академични или професионални цели, доверявайки се на професионализма ни и заповядайте при нас!

Професионално обучение

Мисията нa Центъра за професионално обучение е предоставяне на високоефективно и качествено първоначално и продължаващо обучение за преквалификация, повишаване на съществуващата квалификация и мотивация на обучаващите се, развиване на ключови умения и компетентности у тях по част от избраната професия. Целта е нашите курсисти да бъдат максимално конкурентоспособни и адаптивни на пазара на труда и да постигнат оптимално ниво на личностна и професионална реализация.

По тази причина ние разчитаме на утвърдени учебни програми, висококвалифицирани и надеждни преподаватели, заети в системата на средното и висше образование в България, комфортна и пригодена за целите на съответното обучение материална база.

Предлагаме професионално обучение за:

 • Графичен дизайнер
 • Фотограф
 • Офис-мениджър
 • Касиер
 • Оператор на компютър
 • Оперативен счетоводител
 • Озеленител
 • Козметик
 • Пътен строител

Компютърно обучение

 • 3D Studio Max
 • Adobe Illustrator
 • AutoCad
 • CorelDraw
 • Adobe Photoshop
 • Курс по ACCESS
 • Курс по машинопис
 • Практически курс по Графичен дизайн
 • Презентационен курс с PowerPoint
 • Практически курс по Adobe Flash

Езиково обучение

 • Чуждоезикови школи за гимназисти
 • Английски език за възрастни
 • Целогодишна английска езикова школа за деца
 • Италиански език
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Гръцки език
 • Турски език
 • Източни езици
 • Български език за чужденци
 • Скандинавски езици
 • Индивидуално обучение
 • Корпоративно обучение

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени