Езиков център Виа Германика е основан през 2001 година в град Бургас с основен предмет на дейност обучение по немски език, с основна цел да предложи висококачествено чуждоезиково обучение, съобразено изцяло с изискванията на Европейската Езикова Рамка.

Виа Германика е създадала собствени учебни програми, които да служат за получаване на задълбочени, практически приложими знания. Благодарение на това, години наред привличат високомотивирани клиенти, които се отличават с желанието си да си поставят високи цели.

Същевременно Виа Германика е притегателно място за преподаватели с високи изисквания към работата си и с чувство за отговорност. Така езиковият център постепенно се е утвърдил като място за отбрани хора, за които

Знанието е ценност и важна предпоставка за професионално развитие.

Тясното профилиране на “Виа Германика” в началото бе отправната точка, от която през годините развихме пакет услуги, които допълват основния ни продукт. Разбирането ни за ролята на чуждия език като средство за последваща професионална реализация намери отражение в създадената от нас специална Програма за консултации за следване в Германия, а по- късно и в Австрия. Още от 2002 г, като оторизиран представител на МВнР за преводи и легализация, предлагаме и изготвяне на всички документи за висше образование в немскоезичните страни. За да отговорим адекватно на нуждите на нашите клиенти и изискванията на най-добрите немски университети, от 2010 г. предлагаме и обучение по английски език. Така постигнахме уникален фирмен профил, в който отделните елементи си взаимодействат перфектно в името на една цел – висше образование или работа в немскоезична Европа.

Нашата учебна дейност непрекъснато е подложена на външни проверки. Не крием, че изпитваме голямо професионално удовлетворение от високите резултати на нашите възпитаници на изпитите по немски език в Германия и България. От 2004 г. курсистите ни полагат изключително успешно изпита за свидетелство ТестДаФ – документ, издаван от ТестДаФ-Институт за владеене на немски език, признат от всички немски и австрийски университети. Отлично е представянето ни и на изпитите на Гьоте-Институт за нива А2, В1, В2, както и на ДЗИ по немски език на МОН. С това „Виа Германика” се утвърди като подготвителен център за изпити по немски език, независимо от техния вид и формат.

Щастливи ни прави и анализът на консултационната ни дейност. Внимателното професионално насочване, точният подбор на университетите и разбира се прецизното подготвяне на документите дадоха на нашите клиенти невероятния шанс за успешно следване в най-престижните университети в Германия и Австрия. Първите ни възпитаници вече се радват на успешна професионална реализация и високо качество на живот.

Главната учебна цел, която преследваме в нашите езикови курсове, е постигането на умения, които са нужни на обучаемия при използване на чуждия език. Затова нашата учебна програма се базира на комуникативната методика, като съчетава утвърдените модерни практики в чуждоезиковото обучение. Комуникацията при нас не е само учебна цел, а и средство за обучение. Затова учебният процес при нас се характеризира с:

• равностойно овладяване на четирите езикови умения: четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене и писане

• взаимосвързано упражняване на всички четири умения

• тематично преподаване на чуждия език в контекста на ситуации

• автентични текстове като основа на учебното съдържание

• циклична прогресия на езиковите елементи граматика и лексика

• преподаване и усвояване на стратегиите при разбиране на текст, при работа с тестови задачи, при разширяване на лексикалното богатство

• създаване на мотивация за учене чрез интересни за обучаемия теми

• разглеждане на езиковите дейности като умствени и творчески постижения на ученика

• прилагане на различни социални форми на работа – индивидуална, по двойки, групова

• преподаване на съвременна устна и писмена реч, осъзнаване на различията между тях

• усвояване на културата на езика и осъзнаване на езиковите и поведенчески различия

• учебно съдържание, което е провокация за ученика да се ориентира в чуждия свят и да разкрие нови перспективи за себе си

• информация по странознание като неотделима част от учебното съдържание с важна познавателна роля за обучаемия

Комуникативният подход отговаря изцяло на нашата визия за чуждоезиково обучение. Ние сме убедени, че чрез провокиране на активност у обучаемия, чрез създаване на мотивация за учене, чрез поставяне на амбициозни, но постижими езикови цели, чуждият език се усвоява трайно и се надгражда бързо. Затова предлагаме групово, а не индивидуално обучение. В групата курсистът наистина има възможност да комуникира в диалогична или дискусионна форма, да получава импулси от различните участници, а и да сравнява собствените си постижения. По този начин, в групата той допълва и надгражда своите знания и изгражда критерии за самооценка.

Немски език

Езиковите курсове, които предлагаме, са съобразени от една страна с изискванията на ОЕЕР, а от друга с възрастта и целите на нашите клиенти. Курсовете са в малки, оптимални за качественото обучение групи. Това, което получава всеки курсист във Виа Германика, е загриженост за личния успех. Затова масовостта не е сред нашите цели, тя не е ключът към високите индивидуални постижения. Езиков Център Via Germanika е място за хора, които могат и искат да учат.

Ето как се провеждат принципно курсовете на Via Germanika:

– Курсовете за всички ученици се провеждат през учебната година и през лятото.
– Курсовете от изпитната подготовка са съобразени с датата на предстоящия изпит и се провеждат непосредствено преди изпита.
– Разговорните и специализирани курсове за възрастни се предлагат всеки месец.

Изберете от широкия спектър курсове най- подходящия за Вас!

Актуален график възрастни

Английски език


Езиковите курсове, които предлагаме, са съобразени от една страна с изискванията на ОЕЕР, а от друга с възрастта и целите на нашите клиенти.

Те се провеждат по следния начин:

– Курсовете за всички ученици се провеждат през учебната година и през лятото.
– Курсовете от изпитната подготовка са съобразени с датата на предстоящия изпит и се провеждат непосредствено преди изпита.
– Разговорните и специализирани курсове за възрастни се предлагат на всеки два месеца.

Изберете от широкия спектър курсове най- подходящия за Вас!

Актуални предложения
Към родителите

СЛЕДВАНЕ

От създаването на Виа Германика през 2001 г. до днес ние неизменно се занимаваме с консултирането на кандидати само за Германия и Австрия, без да ставаме подвластни на модни течения или пазарни пориви за други държави. Тясната ни специализираност и дългогодишният ни опит, както и допълнителната ни образователна дейност за езикова подготовка по немски и английски език ни дава изключително задълбочен поглед върху всички подробности, перипетии и всякакъв тип документи за следването Ви в немскоезичните страни. Затова ние знаем точно, в кои случаи и къде ПРИЕМЪТ ще стане действително и в кои не трябва да храните надежди и да харчите излишни средства.

От ноември до март всяка година на нашата интернет-страница обявяваме датите и мястото на провеждане на консултациите за следване в Германия/ Австрия за настоящата година.

Запишете си час по телефона за среща, на която ще обсъдим вълнуващите Ви въпроси.

Ако няма да завършвате през настоящата година, ще можем и да очертаем и индивидуалния Ви план към мечтаната специалност, за да може кандидатстването Ви да е успешно и да започнете следването си веднага – без да губите време и средства. Тези срещи провеждаме през цялата календарна година.

Подготовката за следване в Германия трябва да започне предварително. Информирайте се най- напред за основни обстоятелства около следването. На нашата интернет-страница сме подбрали най-важното за няколко теми, които вълнуват всички кандидати и техните родители: Кой може да финансира следването Ви? Какви са вариантите за настаняване? Какви са принципните условия за кандидатстване? Какви са тайните на успешното кандидатстване? Прочетете обобщената от нас информация, проследете публикуваните линкове, за да се запознаете с принципните положения! С конкретните подробности, които се отнасят конкретно до Вашето кандидатстване, ще Ви запознаем на нашите консултации.

www.viagermanika.com/finansirane.html

www.viagermanika.com/nastanjavane.html

www.viagermanika.com/uzk.html

www.viagermanika.com/taynitekand.html

www.viagermanika.com/spezkonsult.html

За българските младежи следването в Германия е изключителeн шанс за получаване на престижна диплома по различни причини. Немските университети са едни от най- старите в Европа, имат вековни традиции и безспорни академични постижения. Процедурата за кандидатстване в тях е с ясни и достъпни критерии и дава равни шансове на всеки. Важно предимство е също, че през последните 10 години немското висше образование се реформира според изискванията на ЕС и премина на двустепенен модел – програмите за бакалавър продължават 3 години, а за магистър от 1,5 до 2 години. Така дипломите важат в цялата европейска общност. Висшето образование в Германия освен това е почти безплатно, защото семестриалните такси са изключително ниски.

Австрия разполага с около 35 държавни и частни университета, както и с около 20 висши училища с практическа насоченост и различни академии по изкуства, от които 6 са държавни. Начинът на следване в Австрия е сравним с този в Германия по много показатели. Следването е разделено на 2 семестъра и отговаря на двустепенния модел бакалавър- магистър на ЕС. И в Австрия следването за бакалавър е с тригодишна продължителност като в Германия. Една част от специалностите също е с ограничен прием и за тях кандидатстването става по специален ред.

След влизането на България в ЕС българските студенти не плащат студентски такси в голяма част от астрийските ВУЗ, отпаднаха също и други изисквания при кандидатстването.

Tags:

©2021 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account