Адрес гр. Бургас, ул. Съединение №4 ет. 1
Телефони 0883 30 50 67
Email french.burgas@gmail.com
МАПК4 www.french-burgas.com/

Езиков център Бон Шанс – Бургас предлага:

 • Езикови курсове по френски, италиански, испански, португалски, английски, немски, руски език в групи, индивидуално и онлайн обучение.
 • Подготовка за сертификати.
 • Подготовка за матура.
 • Училищна подготовка по езици.

[spoiler title=“Логопед“ open=“1″ style=“2″]

Логопедичният център се занимава с диагностика, превенция, корекция и терапия на:

 • Заекване
 • Запъване
 • Нарушено звукопроизношение
 • Нарушена артикулация (дислалия)
 • Дислексия
 • Дисграфия
 • Гласови нарушения

При ранно диагностициране шансът за отстраняване на проблемите е най-голям!

За контакт: Мария Костадинова – логопед

Тел. за връзка: +359 895 52 54 72[/spoiler]

[spoiler title=“Промоции и оферти“ open=“0″ style=“2″]

[note color=“e9d1d1″]МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ЗНАНИЯ

Ако не можете да преборите учебния материал … 🙂

Ако се нуждаете от допълнителни занимания, знания и друга гледна точка по езика, който изучавате, можете да разчитате на две срещи (на четири очи) с нас седмично през учебната година, за да се потопим в дебрите на:

– English

– Deutsch

– Français

– Italiano

– Русский язык

– Български език и литература

Не забравяйте учебниците и тетрадките вкъщи!

Цена:

ВАРИАНТ 1

2 пъти седмично по 1 астрономически час (60мин).

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ 120 лева

ВАРИАНТ 2

2 пъти седмично по 2 учебни часа (2 часа по 40мин = 80мин).

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ 160 лева.

Можете да закупите вашата абонаментна карта за знания до 25-то число на предходния месец на касата на:

Езиков център „Бон Шанс”, гр.Бургас, ул. Съединение 4, ет.1.

За допълнителна информация: +359 883 30 50 67[/note]

[note color=“bfd2b0″]С БОН ШАНС ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ от 1 до 4 клас

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ ЕЗИК и БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

§ ПОЛУИНТЕНЗИВЕН КУРС. Курсът включва 42 учебни часа (40 мин).

Продължителност 16 седмици. Цена 280лв.

2 пъти седмично по 1 астрономически час (60 мин) понеделник и сряда

§ ИНТЕНЗИВЕН КУРС. 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Курсът включва 64 учебни часа.

Продължителност 16 седмици. Цена 370лв.

Понеделник и сряда

§ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ.

За всички талантливи деца, които не искат да учат в група. Могат да посещават индивидуални уроци по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ ЕЗИК. Цена 10лв (40мин).[/note]

[note color=“ffd792″]ЗА УЧЕНИЦИТЕ от 5 до 7 КЛАС

В езиков център „Бон Шанс“ предлагаме езиково обучение по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ език съобразно Европейската езикова рамка. ПРЕДЛАГАМЕ И ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Групите по чужд език ще се сформират след входящ тест за определяне на нивото и ще се провеждат по график както следва:
А1 – начало дата 30.09. от 10ч (сутрешна група) от 14ч (следобедна група)
А2 – начало дата 30.09. от 11ч (сутрешна група) от 15ч (следобедна група)
B1 – начало дата 30.09 от 12ч (сутрешна група) от 16 (следобедна група)

§ ПОЛУИНТЕНЗИВЕН КУРС. Курсът включва 42 учебни часа (40мин)

Продължителност 16 седмици. Цена 280лв.

2 пъти седмично по 1 астрономически час, понеделник и сряда

§ ИНТЕНЗИВЕН КУРС. Курсът включва 64 учебни часа. Продължителност 16 седмици.

2 пъти седмично по 2 учебни часа. Цена 370лв.

Понеделник и сряда

§ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ. За всички талантливи деца, които не искат да учат в група. Могат да посещават индивидуални уроци по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ ЕЗИК и БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Цена 10лв (40мин).[/note]

[note color=“b0bfd2″] ЗА УЧЕНИЦИТЕ от 8 до 12 КЛАС

В езиков център „Бон Шанс“ предлагаме езиково обучение съобразно Европейската езикова рамка. Групите ще се сформират след входящ тест за определяне на нивото и ще се провеждат както следва:
А1 – начало дата 01.10. от 10ч (сутрешна група) от 14ч (следобедна група)
А2 – начало дата 01.10 от 11ч (сутрешна група) от 15ч (следобедна група)
B1 – начало дата 01.10 от 12ч (сутрешна група) от 16ч (следобедна група)

За любознайковците в гимназиите предлагаме допълнителна езикова подготовка по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ ЕЗИК И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. МОГАТ ДА ИЗБИРАТ МЕЖДУ:

§ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ. Гарантираме индивидуален подход към всеки ученик, помагаме за разрешаването на проблеми с граматика и лексика. Но за нас най-важното е нашите ученици да се чувстват удобно в разговор на чужд език и залагаме на усъвършенстването на комуникационните умения. Цена 10лв за 40мин.

§ ПОЛУИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ. Можете да посещавате курс по английски, немски, френски, италиански, руски език 1 път в семицата по 1 астрономически час в група. Курсът включва 42 учебни часа (40мин). Продължителност на курса 16 седмици. Цена 280лв.

§ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ. Можете да посещавате курс по английски, немски, френски, италиански, руски език 2 пъти в седмицата по 2 учебни часа. Курсът включва 64 учебни часа (40мин). Продължителност на курса 16 седмици. Цена 370лв.

§ ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ, МАТУРА ПО ЕЗИЦИ (АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ) ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Можем да ви подготвим за всички сертификатни изпити и за зрелостните изпити по език.

Индивидуални уроци 10 лв. 40 мин. Групово обучение 370 лв.[/note]

ВАЖНО
За желаещите да посещават други форми на обучение ние сме готови да откликнем на всяко ваше желание!

БОН ШАНС през учебната 2013-2014 г.!


ПРОМОЦИЯ

НИВО А1.1.

НИВО А1.2.

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ, РУСКИ

2В1 = ДВАМА ДУШИ НА ЦЕНАТА НА 1 = 280 ЛВ

[/spoiler]

[custom_gallery style=“1″ source=“post“ link=“none“ description=“0″ size=“300×200″ limit=“4″]

[note color=“ffd792″]ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

[spoiler title=“Френски език“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и уроци за ученици от 1 до 12 клас

Подготовка за училище. Подготовката за училище включва писане на домашните работи за учебния ден, допълнителни граматични тестове, тестове за слушане и четене с разбиране, упражнения по разговор.
Подготовка за матура. Подготовката за матура включва пробни матури, граматични тестове, текстове за слушане и четене с разбиране, писане на съчинения, индивидуална подготовка според нуждите на ученика.
Въвеждащ курс за новоприетите осмокласници в гимназии с изучаване на френски език.
Уроци по френски език – индивидуално обучение за начинаещи, средно напреднали и напреднали.
Подготовка за сертификат DELF scolaire
Какво представлява DELF scolaire? DELF scolaire са официални диплoмони, издавани от френското Mинистерство на oбразованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF scolaire се състои от четири независими дипломи съотвестващи на четирите нива А1, А2, B1, B2 според Европейската езикова рамка.

На всяко ниво се оценяват четири типа умения: разбиране на устна реч, изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч,изразяване на писмена реч

Подготовката за сертификат DELF scolaire за нива A1, A2, B1, B2 включва: пробни изпити, граматични тестове, текстове за слушане и четене с разбиране, писане на съчинения , подготовка за устния изпит.

Курсове и индивидуални уроци по общ френски за възрастни

Курсове от ниво начинаещи до ниво напреднали според Общата европейска езикова рамка нива А1, А2, B1, B2, C1, C2.

За вас сме избрали учебната система ECHO-френска езикова система в четири нива подходяща за ученици и за възрастни. Одобрена от МОН. Темите на уроците са актуални и интересни – култура, спорт, кулинарно изкуство, традиции, обичаи. В часовете наблягаме на придобиване на умения за устна комуникация и запознаване с културата на Франция.

Уроци по френски език – индивидуално обучение за начинаещи, средно напреднали, напреднали, съобразени с индивидуалните нужди на всеки курсист.

Подготовка за сертификати

Какво е DELF, DALF, TCF ?
DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF са напълно независими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита по свой избор, в зависимост от нивото си. На всяко ниво се оценяват четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч. Изпитните сесии са два пъти годишно – през януари и през юни.

TCF за Квебек е тест, признат в целия свят и който удостоверява нивото на владеене на езика от кандидата.

Описание на изпитите

DELF A1 Кандидатът може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.[/spoiler]
[spoiler title=“Италиански език“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и индивидуални уроци по италиански език

Курсове по италиански език от ниво начинаещи до ниво напреднали според Общата европейска езикова рамка

Курсове за деца – Децата откриват италианския език чрез приказки, забавни игри и рисуване. Учат се да говорят и пишат на италиански език, докато се забавляват.

Курсове за ученици – Училищна подготовка, подготовка за сертификат, подготовка за матура

Курсове по общ италиански за възрастни – предлагаме обучение от ниво начинаещи до ниво напреднали. Наблягаме на придобиване на умения за устна комуникация и запознаване с културата на Италия.

Уроци по италиански език – индивидуално обучение за начинаещи, средно напреднали, напреднали.[/spoiler]
[spoiler title=“Испански език“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и индивидуални уроци по испански език

Курсове по испански език от ниво начинаещи до ниво напреднали според Общата европейска езикова рамка.

Курсове за деца – Децата откриват испанския език чрез приказки, забавни игри и рисуване. Учат се да говорят и пишат на испански език, докато се забавляват.

Курсове за ученици – Училищна подготовка, подготовка за сертификат, подготовка за матура

Курсове по общ испански за възрастни – предлагаме обучение нива А1, А2, B1, B2, C1. Наблягаме на придобиване на умения за устна комуникация и запознаване с културата на Италия.

Уроци по испански език – индивидуално обучение за начинаещи, средно напреднали, напреднали.[/spoiler]
[spoiler title=“Португалски език“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и индивидуални уроци по португалски език

Курсове по португалски език от ниво начинаещи до ниво напреднали според Общата европейска езикова рамка

Курсове за деца – Децата откриват португалския език чрез приказки, забавни игри и рисуване. Учат се да говорят и пишат на португалски език, докато се забавляват.

Курсове за ученици – от ниво начинаещи до ниво напреднали.

Курсове по общ португалски за възрастни – предлагаме обучение нива А1, А2, B1, B2, C1. Наблягаме на придобиване на умения за устна комуникация и запознаване с културата на Португалия.

Уроци по португалски език – индивидуално обучение за начинаещи, средно напреднали, напреднали.[/spoiler]
[spoiler title=“Английски език“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и уроци по английски език

Курсове и индивидуални уроци по английски език от ниво начинаещи до ниво напреднали според Общата европейска езикова рамка

Курсове за деца – Децата се запознават с английския език чрез приказки, забавни игри и рисуване. Учат се да говорят и пишат на английски език, докато се забавляват.

Курсове за ученици – Училищна подготовка, подготовка за сертификат, подготовка за матура, въвеждащ курс за новоприетите осмокласници в гимназии с изучаване на английски език.

Курсове по общ английски за възрастни – предлагаме обучение от ниво начинаещи до ниво напреднали. Наблягаме на придобиване на умения за устна комуникация и запознаване с културата на Англия.[/spoiler]
[spoiler title=“Немски език“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и уроци по немски език

Курсове и индивидуални уроци по немски език от ниво начинаещи до ниво напреднали според Общата европейска езикова рамка

Курсове за деца – Децата се запознават с немския език чрез приказки, забавни игри и рисуване. Учат се да говорят и пишат на немски език, докато се забавляват.

Курсове за ученици – Училищна подготовка, подготовка за сертификат, подготовка за матура, въвеждащ курс за новоприетите осмокласници в гимназии с изучаване на немски език.

Курсове по общ немски за възрастни – предлагаме обучение от ниво начинаещи до ниво напреднали. Наблягаме на придобиване на умения за устна комуникация и запознаване с културата на Германия.

Уроци по немски език – индивидуално обучение за начинаещи, средно напреднали, напреднали.[/spoiler]
[spoiler title=“Руски език“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и индивидуални уроци по руски език от ниво начинаещи до ниво напреднали според Общата европейска езикова рамка.

Курсове за деца – Децата се запознават с руския език чрез приказки, забавни игри и рисуване. Учат се да говорят и пишат на руски език, докато се забавляват.

Курсове за ученици – Училищна подготовка, подготовка за матура, въвеждащ курс за новоприетите осмокласници в гимназии с изучаване на руски език.

Курсове по общ руски за възрастни – предлагаме обучение от ниво начинаещи до ниво напреднали. Наблягаме на придобиване на умения за устна комуникация и запознаване с културата на страната.

Уроци по руски език – индивидуално обучение за начинаещи, средно напреднали, напреднали.[/spoiler]
[spoiler title=“Математика“ open=“0″ style=“2″]

Курсове и уроци по математика
За деца и възрастни

Очаквайте скоро…[/spoiler]
[spoiler title=“Български език и литература“ open=“0″ style=“2″]

В Езиков център „БОН ШАНС“ можете да посещавате курсове и уроци по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Какво предлагаме?

ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ | ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА | ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

За учениците от 1 до 12 клас предлагаме допълнителна подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Любознайковците от всички възрасти могат да избират между:
ИНТЕНЗИВЕН КУРС | ПОЛУИНТЕНЗИВЕН КУРС | ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ

Курсовете по БЕЛ имат за цел да подготвят учениците от 7 и 12 клас за предстоящите тестове за външно оценяване/матури/ и кандидатстудентски изпити.
Подготовката включва упражения по граматика, правопис, пунктуация, обогатяване на речниковия запас на учениците, пробни тестове, запознаване и анализ на литературни текстове, основни литературни термини, писане на преразкази, есета и други видове ученически текстове.

Курсовете се организират в малки групи.
Индивидуалното обучение по БЕЛ е насочено към всички ученици от 5 до 12 клас, които искат да подобрят и допълнят знанията си по БЕЛ
Подхождаме с много внимание, любов и въображение към нуждите на всеки курсист![/spoiler]

[/note]


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2021 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account