Училище Дорис Тенеди
 • гр. София, кв. Белите брези, ул. „Нишава“ 66
 • 0889 103 901 | 0889 113 700
 • doristenedi@doristenedi.com

Уважаеми родители и ученици,

Времето, в което живеем, е истинско предизвикателство за родители и деца. Светът е в период на динамични промени на структури, връзки и отношения, които изискват ново мислене и поставят нови, отговорни задачи за адекватното образование и възпитание на младото поколение.

Като правят своя избор, родителите трябва да преценят възможностите и перспективите, които училището предлага за развитие на детето, да знаят какво точно искат за него, и подбирайки най-доброто училище, да задават основни въпроси:

Прием

 • предучилищна подготовка – 6-годишни;
 • първи клас;
 • осми клас с интензивно изучаване на английски език (английска езикова гимназия);
 • осми клас с интензивно изучаване на немски език (немска езикова гимназия);
 • Ученици във IІ – VII и IX – XII клас се приемат при условие, че има свободни места в съответните паралелки.

Условия за прием

 • Зa подготвителен (0) клас:събеседване с родителите и детето;
 • За първи клас:диагностичен тест за училищна готовност;
 • За осми клас:комбиниран входен тест по български език и математика;
  минимален общ успех от І срок на VІІ клас – Мн. добър (5,00).
 • За всички останали класове:тест по първия чужд език;
  есе по зададена тема;
  тест по математика.

Учебни такси

Годишната такса за целодневно обучение (I – VI клас) е в размер на EUR 4100 и включва всички разходи, свързани с редовното целодневно обучение на ученика (от 8,00 до 16,00 часа), интензивното изучаване на английски език, изучаването на втори чужд език от V клас, подготовката за получаване на международни езикови сертификати, за попълването на Европейско езиково портфолио, получаването на компютърна грамотност и работа в интернет среда, участие в проекти, консултации, задължителна спортна дейност (вкл. плуване, бойни изкуства и хореография), ски курс, ежедневно двукратно хранене, медицинско обслужване, охрана и др.

Годишната такса за обучение в VІІ клас и в гимназиалната степен е в размер на EUR 2400 и включва разходите, свързани със задължителното обучение на ученика, консултации, интернет за учебни цели, курс по бизнес и мениджмънт с диплома от Техническия университет, участие в проекти, попълване на Европейско езиково портфолио, медицинско обслужване и охрана.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени