• гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №62, ет. 3
  • 02 9 444 308
  • office@panellinika.bg

Езикова школа Панелиника е първата специализирана школа по гръцки език. Името ни означава накратко „всичко за гръцкия“ и именно това предлагаме вече три години на вас, нашите курсисти и ученици. Курсовете Стандарт, Практика, Диалог и Експрес, индивидуално обучение по общ и специализиран гръцки, гръцки за деца, фирмено и онлайн обучение. Екипът ни се състои от млади, отлично подготвени и вдъхновени преподаватели.

Мисията ни се простира и отвъд езиковото обучение. Ежемесечно провеждаме открити часове по гръцка култура, на които са добре дошли всички почитатели на Гърция. Предоставяме ви за ползване богатата библиотека на Панелиника. Организираме разнообразни културни мероприятия за ученици и приятели – кинопрожекции, посещения на гръцки концерти и представления, гръцки партита, гръцки танци.

Създаваме общност сред хората, влюбени или опознаващи Гърция. Нашият гръцки остров.

Курсове

Курс „Стандарт” е стандартен комуникативно-ориентиран курс по гръцки, с равномерно усвояване на четирите речеви умения (слушане, четене, писане, говорене). Курсът е раздвижен, разнообразен с допълнителна информация и балансиран между академичността и удоволствието. Целта е да усвоите определен обем граматически и лексикални умения, разпределени в модули, които са приравнени с нивата в Общата европейска езикова рамка (CEF). С учениците от по-високо ниво се провежда безплатен определящ нивото тест.

Курс „Практика” е силно комуникативно-ориентиран курс, който повтаря разпределението в нива и модули на курс „Стандарт”, но използва алтернативни учебни помагала , с много по-силен акцент върху комуникацията. Подходящ е за по-бързо навлизане в езика, както и за курсисти, преминали определено ниво, желаещи да развият допълнително умението си говорене за същото ниво, да затвърдят знанията си, както и за опресняване на стари знания. Предназначен е за хора, които все още усещат езикова бариера или биха искали да възстановят знанията си за по-кратко време по динамичен начин. С учениците от по-високо ниво се провежда тест, който да потвърди наличието на подходяща предварителна подготовка.

Курс „Диалог” – разговорен езиков курс в чист вид, с фокусиране изцяло върху говоренето и слушането (само с начално въвеждане в четенето и писането). Курсът е предназначен за хора, на които предстои спешно заминаване в Гърция, или които нямат търпение или време да се задълбочават в езика. Целта е да ви улесним преди заминаването, като ви помогнем да усвоите необходимия минимум за ежедневен разговор, така че престоят и адаптацията ви в Гърция да станат много по-приятни. Учебният материал е разработен от нас, въз основа на дългогодишни учебни занимания с ученици с такива цели. Курсовете от този тип са интензивни и обхващат само едно ниво.

Курс „Експрес” – най-краткият ни и най-забавен интензивен и разговорен курс. Продължава само две седмици, но в края на курса вече ще можете да участвате в разговори на ежедневна тематика и да се ориентирате в комуникацията с естествените носители на гръцки език. Курсът има за цел да въведе базови познания и речеви умения и е подходящ за хора, които все още се колебаят дали и към какъв курс да се насочат. Краят на Експрес завършва с т.нар. Фрапефинал – кратка работилница, в която се научавате да правите любимото за гърците фрапе.

Индивидуално обучение

Индивидуалната форма на обучение е подходящ избор за хора с особено натоварено ежедневие, чести пътувания и без излишно свободно време. Това е чудесен начин да напредвате ефективно в изучаването на езика, тъй като заниманията се включват плавно в програмата ви, адаптират се максимално към личните ви възможности и нужди, обръща се специално внимание на неясните или интересните за вас елементи от езика. Езиковата бариера се преодолява най-ефективно именно с индивидуалните занимания, заради директния контакт с преподавателя. Тук имате и много по-големи възможности за избор – за продължителността на занятията, за конкретна учебна система, за добавяне или пропускане на елементи от занятието (напр. по-редки проверки, по-малко или повече диктовки и пр.)Индивидуалните занятия, които ви предлагаме, са:

 адаптирани форми на курсовете „Стандарт”, „Практика” и „Диалог”;

 от типа tailor-made, т.е. ушити по поръчка, напр. тип консултации за студенти и ученици, преговорни, опреснителни и др. съответстват максимално на специфичните Ви цели; подходящи за двама души едновременно, т.е. обучение по двойки.Преди първото Ви занятие, наш преподавател ще се срещне с Вас, за да установим заедно вашите нужди и очаквания. В зависимост от тях, ще Ви препоръчаме: първоначална структура на занятията, която може да бъде коригирана в хода на обучението; подходяща учебна система или комбинация от учебни помагала; минималната продължителност на курса на обучение, за да постигнете целите си;

 продължителност и честота на занятията според желания резултат и времето, с което разполагате:

 2 уч. часа = 1ч. 30мин.
 3 уч. часа = 2ч. 15 мин.
 4 уч. часа = 3ч.

 

[/spoiler]

Курс „Юридически гръцки език”

Курс „Юридически гръцки език” – е предназначен за индивидуална форма на обучение, мини-група или консултации. Целите му са свързани със запознаване и/или задълбочаване в гръцкия юридически език, както и с правото като наука и методология. Разглеждат се теми главно от гражданското (материално и процесуално) и търговското право – обща част на гражданското право, облигационно, вещно, семейно и наследствено право, дружествено право, търговски сделки и др. Могат да бъдат включени и теми от наказателноправните и административноправните науки, по Ваше желание. Материалите, по които се провежда курсът, се състоят от текстове, взети от учебници по право от изтъкнати юристи и университетски преподаватели, както и гръцки нормативни актове. Курсът е подходящ както за юристи, така и за преводачи или за изучаващи езика, които желаят паралелно да повишат нивото си на владеене на езика чрез запознаване с правото и неговия езиков код.

Модул 1 – „Увод в правото“ – уводен курс с продължителност 5 занимания и обща насоченост;

Модул 2 – задълбочаване в областта, която Ви интересува – напр. търговско, наказателно право; продължителността се определя от Вас и преподавателя на Панелиника след индивидуална безплатна консултация.

Онлайн обучение

Онлайн обучението по гръцки е подходящо за живеещи и работещи извън София, както и за хора, които предпочитат да учат, докато са вкъщи. Майките с малки деца най-после могат да започнат или продължат уроците по гръцки, други могат да спестят часове наред чакане в натоварения трафик на София. Трети се концентрират и учат по-добре в домашна обстановка.

Какво представлява:

използваме специализиран софтуер, така че занятията протичат във виртуална класна стая;

възползвате се от всички типични за класическата класна стая елементи – бяла дъска, звук, образ, учебно помагало, упражнения и др.;

занятието протича с преподавател, т.е. става дума за дистанционно обучение, а не за самообучение;

учителят прилага комуникативната методика, характерна за курсовете и индивидуалното обучение в залите на Панелиника;

имате постоянна обратна връзка с преподавателя – той ви изпитва, поправя, практикувате научените диалози с него, възприемате произношението му;

цената на обучението е една и съща с класическото индивидуално обучение.

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени