• гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
  • 02 953 08 87 | 0878 46 74 29
  • abilityschool@gmail.com

Езикова школа АБИЛИТИ е специализиран център за обучение по английски, немски, италиански, испански, френски и руски език. Фирмата обучава успешно своите курсисти, като се нарежда сред най-конкурентните школи.

Успехът на школата се крие в прилагането на съвременни методики на обучение, в индивидуалния подход към всеки курсист, както и не на последно място във внимателния подбор на висококвалифицирани преподаватели.

За нас

Освен чуждоезиково обучение по изброените езици, ние предлагаме курсове по български език за чужденци. Изключителният успех, който имаме с курсистите си от създаването на школата, ни вдъхнови да се насочим към обучение и на чужденци по български език, като за целта авторски колектив филолози създаде съвременна, адаптивна учебна система, която намира много добра реализация в практиката. Предвид големия интерес, предлагаме и профилиран курс по бизнес български език.

Ако Вие сте:

  • амбициозни хора, които осъзнават нуждата от владеене на чужди езици;
  • родители, които желаят децата им да бъдат в крак със съвременното чуждоезиково обучение;
  • работодатели, които оценяват нуждата от квалифициран и образован персонал;
  • чужденци, които имат желанието и необходимостта да научат български език,

то Вие сте попаднали на правилното място! Единствените граници, които поставяме, е Вашето въображение!

Курсове

Курсове за възрастни


Общ Английски език

Курсовете ни по общ английски се провеждат по системата New Headway на издателство Oxford University Press. Продължителността на първите две нива Elementary и Pre- Intermediate е 100 учебни часа, на нивата Intermediate е Upper- Intermediate е 120 учебни часа, а петото ниво Advance е с продължителност 150 учебни часа и включва часове за разговор с преподаватели, чиито роден език е английски.

Системата New Headway съчетава най-доброто от традиционните методи на обучение по английски език със съвременните образователни техники, поради което ние я препоръчваме на нашите курсисти. Учебникът осигурява постепенно овладяване на езика, подходът към граматика е ясен и структуриран. В края на всеки учебник е представена Граматична секция, която представлява разбираема и полезна справочна част преди, по време на и след урока.

След всеки урок авторите предлагат текущи тестове, с които се проверява нивото на овладяване на материала. Работните тетрадки към всяко ниво предлагат редица упражнения за затвърждаване и доразвиване на граматиката и лексиката. Аудиоматериалите за обучение по английски език подобряват уменията за слухово възприемане посредством богат набор от диктори с различен акцент и произношение. Системата New Headway е оценена високо поради постигнатото оптималното съчетаване на граматическите основи на речта и разговорната практика. Тя е най-успешната система предназначена за бързо придобиване на комуникативни умения при усвояването на английски език .

 

Английски език с бизнес насоченост

По учебната система Market Leader

Market Leader

Системата по бизнес английски Market Leader на издателство Longman е разработена в 5 части, в основата на които са използвани материали от автентични източници. Поставените теми се разглеждат посредством реални бизнес-ситуации, целящи постигането на стандартното ниво на владеене на бизнес английски, необходимо за общуване в модерното бизнес-общество. В системата са застъпени и теми от специфични области като бизнес, право, финанси, мениджмънт и т.н. Системата е подходяща за хора, работещи в сферата на икономиката, правото, висшия мениджмънт и маркетинг.

 

По учебната система ProFile

Profile

Учебният курс ProFile на издателство Oxford е предназначен да улеснява общуването между хора, работещи в различни сфери на бизнеса. Организиран е в три нива и е тематично разделен с цел постепенно въвеждане на обучаваните в основните теми на бизнес комуникацията. Учебникът разполага с отлично разработена учебна програма, системно упражняване на четирите основни умения (четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорни умения). Специалните упражнения за комуникация, включени във всеки курс по бизнес английски пресъздават реални ситуации от бизнес средите, посредством оригинални видео материали и интервюта, записани на CD-та.

 

Разговорен английски език

По учебната система Clockwise

Clockwise

Курсовете ни по Разговорен английски се провеждат по системата ClockWise, разработена в пет нива – от Elementary до Advanced. Курсовете са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали в усвоявянето на английски език. Целта на обучението е с помощта на по-свободни теми за разговор курсистите да преодолеят езиковата бариера и да „проговорят“. По време на обучението по английски език се отделя специално внимание на правилното произношение, интонацията, разширяването на речниковия запас и създаването на говорни навици. Граматичните структури се разглеждат в контекста на изучавания материал. Предоставя се възможност за изява на всеки от курсистите, което спомага за личната им увереност в използването на езика. Системата съдържа кратки и динамични текстове за слушане и разбиране. Към всяко ниво са предвидени допълнителни граматически упражнения и тестове за проверка и затвърждаване на знанията.

 Български език за чужденци

Езикова школа АБИЛИТИ предлага курсове и индивидуални уроци  по български език за чужденци. Системата на обучение е изключително адаптивна и е създадена така, че да удовлетворява нуждите на всеки отделен курсист.

За всички възрастови групи, от начинаещи (А1) до експертно напреднали (С2), ние предлагаме адекватно, съвременно обучение, подходящо за всеки, който желае да научи българския език.

Обучението се провежда в офиса на школата, който се намира на изключително комуникативно място (виж картата). За да бъде максимално удобно за обучаващия се, преподавателят може да провежда занятията и в офиса на курсиста.

Курсисти.

От много години школата обучава успешно курсисти от целия свят. Имаме опит с ученици и възрастни от Холандия, Франция, Дания, Англия, Германия, Испания, Италия, Русия, Украйна, Беларус, Естония и Литва, Канада и САЩ. Ние гарантираме ефективното усвояване на книжовните форми на българския език, както и успешното навлизане в особеностите на съвременния разговорен език.
Тук може да видите препоръките на наши курсисти.

Препоръки:
Lars Westergaard, Denmark – Много съм доволен от курса по български език за чужденци. Преподавателите са търпеливи и правят българският език да изглежда лесен. Изкарах две нива в школата. Скоро започвам бизнес български.
Kseniya Maximovna, Russia – Учих български една година, преди да дойда в школата. Една приятелка ми показа учебниците и записките си от школата. Обясненията ми се видяха много разбираеми. Скоро завърших нивото за начинаещи.
Thomas Nathan, England – От една година живея в България и знам малко български. Приятелката ми е българка. Тя ме записа в езикова школа АБИЛИТИ. Уроците ми помагат в общуването с моите колеги.

Система на обучение.

С оглед непрекъснато променящата се, динамична среда, авторски колектив филолози от нашата школа създаде една изключително адаптивна и съвременна система на обучение. Учебниците и учебните материали са специално разработени така, че да успеят да отговорят на специфичните, персонални нужди на всеки обучаващ се. Единствената граница, която ние поставяме, е Вашето въображение.

Методиката на обучение се е доказала многократно през годините. Курсистите не се ограничават само до завършване на едно ниво при нас, а продължават с голям успех обучението си по цялата система.

Цени и отстъпки.

Езикова школа АБИЛИТИ предлага едни от най-конкурентните цени не само за София, но и за цялата страна. Обвързани с високото качество на обучение, това прави нашата школа едно от най-предпочетените места за обучение.

  • Цената за индивидуален урок (45 мин) е 12 лв (6 евро).
  • Ако решите да посещавате занятията със свой приятел или колега, получавате 50% отстъпка.
  • Ако се запишете да учите в периода май- юли, ползвате 20% лятна отстъпка, т.е. учебният час е 10 лв (5 евро).
  • Школата предлага и корпоративно обучение по български език за чужденци.
Български език за
чужденци – ниво
ниво според
Европейската езикова рамка
брой часове цена на
курса в BGN
1-во ниво А 30 450
2-ро ниво В 40 600
3-то ниво С 40 600

Забележка: Нашите курсисти НЕ заплащат учебните материали! Получават ги безплатно!

Възможно е разсрочено плащане!

Сертификати и удостоверения.

След завършване на дадено ниво, езикова школа АБИЛИТИ издава удостоверение на всеки курсист.

При успешното покриване на финален тест, курсистът получава сертификат за владеене на съответното ниво на езика.

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени