Адрес Виж всички адреси
Телефони +359 2 920 20 96
Emailinfo@svetlina.net
МАПК4 www.svetlina.net

[nivo_slider source=“post“ link=“image“ size=“650×450″ limit=“3″ effect=“random“ ]
[spoiler title=“ДЕТСКА ЯСЛА“ open=“1″ style=“2″]
[note color=“#ff9300″]
ЗА ДЕЦА ОТ ТРИ МЕСЕЦА ДО СТАБИЛНОТО ИМ ПРОХОЖДАНЕ

 • индивидуални грижи с много любов
 • индивидуален дневен режим
 • индивидуален режим на хранене,съобразен с изискванията на семейството или педиатъра:при алергии,хронично болни деца и др.
 • сензорно-емоционално развитие
 • двигателна култура и закаляване
 • комуникации:вербално и невербално изразяване

ЗА ВЕЧЕ ПРОХОДИЛИ ДЕЦА

 • малко на брой деца в група
 • задължителни образователни стандарти по програма на МНЗ от авторски колектив:Б.Калева,Н.Стойкова,Д.Димитров и др.
 • авторска програма за социализация и преодоляване на стреса
 • ранно чуждоезиково обучение: английски език
 • частично обучение по метода на М.Монтесори
 • диагностика

[/note][/spoiler]
[spoiler title=“ДЕТСКА ГРАДИНА“ open=“1″ style=“2″][note color=“#ff9300″]
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

от 2 години и 6 месеца до 6 години

 • малко на брой деца в група
 • система за преодоляване на стреса
 • индивидуална грижа към всяко дете
 • интерактивно, екологично и творческо обучение
 • паралелно обучение на два езика: български и английски
 • изкуства: музика, приложни изкуства, танци, театър
 • спорт: плуване, ски, зимни кънки,гимнастика, йога и др.
 • диагностика
 • мултимедия

[/note][/spoiler]
[spoiler title=“ЗАЩО НИЕ?“ open=“0″ style=“2″]

С какво се отличаваме от другите!

 • работно време през цялата година (без ваканции)
 • допълнителни опции в работно време: до по-късни вечерни часове и др.
 • система за възпитание на храненето и етикеция при храненето (рационално и разделно хранене, вегетарианство, хранене при алергични деца, хранене на деца с хронични заболявания)
 • паралелно обучение на два езика от сутрин до вечер още от яслена възраст
 • екип с преподаватели американци (nativespeakers)
 • треньори от Национална спортна академия
 • учители по изкуства от Национална художествена академия,Национална музикална академия,Театрална академия
 • учители – автори на учебници, програми и публикации
 • детски психолог, логопед и медицинска сестра
 • програма за финансово възпитание по Робърт Кийосаки, формиране на финансова култура
 • здравна профилактика и програма “Промоция на здравето”
 • програма за възпитаване на емоционална интелигентност по Голман
 • програма „Бебе Айнщайн” за деца от 6 месечна възраст
 • програма „Предприемачество” на Джуниър Ачийвмънт
 • програма „Философия за деца”
 • програма „Добродетели” на американската фондация „Обичай това дете”
 • обучение по различни видове спорт от най-ранна детска възраст (авторска програма)
 • ежеседмични дейности извън детското заведение /училището/: театър, екскурзии, музеи и др.
 • контакти с други детски заведения и училища, спорни клубове в България и в чужбина
 • интегриране на деца с различни образователни потребности
 • система за работа с родителите: УЧИЛИЩЕ за родители
 • „Електронно училище”: отчет пред родителите за обучението, снимки от ежедневието на децата
 • периодични „Открити уроци”, „Ден на отворените врати”
 • авторска лятна програма: седмица на салатата, седмица на костюма и т.н.
 • занимания през лятото за по – големите братчета и сестричета на нашите деца
 • грижа за болно дете в дома му, когато то не бива да посещава детското заведение
 • благотворителна дейсност: заедно с фондация „Европа за всичи деца”, фондация „За нашите деца” и
  Ротари клуб интернешънъл, София

[/spoiler]
[spoiler title=“ПРОЕКТИ“ open=“0″ style=“2″]
ФОНДАЦИЯ „ЕВРОПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА „

Създаването на фондацията е инициирано през 2002 год. от група родители и учители,управители на частни фирми,издатели и чужди граждани,всички вълнуващи се за бъдещето на децата в България,техния живот и особено тяхното образование и развитие в новите условия на пазарна икономика.
Тя цели да съдейства за приобщаване на българските деца,техните родители и учители към общоевропейските ценности и стандарти за отглеждане,образование и възпитание.Обмен на постиженията в образованието,спорта,културата и всички отрасли на икономиката,касаещи дейности и продукти за деца.Формиране на ценностна система, основана на толерантност,признаване на различията,запазване на екологична околна среда и национална едентичност в мултикултурното разнообразие на Европа.
В първите години тази гражданска общност работи в твърде малък кръг – в помощ на реализиране целите и дейността на родителското настоятелство на Детски образователен комплекс „Светлина”,състоящ се от детска ясла,детска градина и училище „Светлина”:подобряване на материалната база ,осигуряване на транспорт,финансово подпомагане на летните лагери и др..В последствие се задълбочава и активизира участието на родителите в социалния и образователен живот на децата им: водене на уроци от родители,тесни специалисти в дадена област, организиране на спортни състезания с участието на родители, заедно организиране на почивните дни,организиране на безплатно УЧИЛИЩЕ за родители и др.
В следващите години родителите и училищното ръководство разширяват дейността си в посока подпомагане на деца от домове за деца без родителска грижа и обмен с държавни училища и детски градини,както и мероприятия на Столична община.За това свидетелстват редица дарителски актове:
– 2001 год. за район „Възраждане” и район „Люлин”/ за деца от ромски произход /
– 2002 год. за 30 СОУ и др.
– 2003 год. за ОДЗ №41, за район „Връбница”,за провежданото от Столична община „Седмица на столичното образование” и др.
– 2007 за Дом за медико-социални грижи за деца „Св.София” и ОДЗ №49 и др.
През годините родители и учители натрупват опит и активизират все повече хора и фирми за целите на образованието и подобряване живота на нуждаещи се деца.Започва участието в „Българската Коледа”, организирана от президента на НРБългария.Средства са преведени през декември 2005,2006 и 2007 година. Присъединихме се и към призива на БТВ за „Великолепната шесторка”.
От 2006 година фондацията започна участие в проекти по програми на ЕС.
През 2008 год. тя координира усилията на родители,учители и общественици от три столични училища по ОП на ЕСФ.,проект №73.Привлечени са преподаватели от СУ „Кл.Охридски „ и НБУ, както и студенти от НСА.
Съвместно с Ротари клуб – София се събират средства за назначаване на психолози,терапевти,социални работници,рехабилитатори и логопеди за няколко столични домове за деца без родителска грижа.Това се реализира през 2009 година. Паралелно с това се събират дрехи, играчки, музикални и видеодискове, книги за дом „Иван Рилски” в София.
Направени са първите крачки за организиране на съвместната дейности на ДОК „Светлина” и фондация „За нашите деца” в подкрепа на деинституционализиране на домовете, за връщане на децата от тях в семейства с истинска грижа и топлота. Планирани са общи празници,но и делници,
Предстоящите задачи са обръщане поглед към децата от провинцията, от селските райони и от домовете за деца там. След наше проучване установихме, че има какво да се работи с тях, не само като материална помощ, но и като обмен на възпитателни и образователни похвати, съвместно участие в програми ,приобщаване на софийските деца към природното, историческо и културно наследство на малките кътчета от страната ни.
Покана към всички българи, които милеят за страната ни и за децата ни, защото децата ни – те са България:
Отворени сме към предложения, инициативи, съвместни дела и проекти, материални и духовни средства, контакти в България и извън нея.
За контакти с нас: Веселина Радкова

Проект “Нашата малка сплотена училищна общност”
2008 – 2009 год.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският социален фонд и от държавния бюджет на Република България.[/spoiler]


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени