• гр. София, кв.Манастирски ливади-запад, ул.“Бяло поле“ 9Б
  • 0888 234 380 | 0878 63 05 50 | 0882 631 508

Ние знаем, че всеки родител би желал най-доброто за детето си. В отговор на Вашите очаквания, за перфектното място, където малкото човече би-могло да получи най-доброто образование и възпитание, Ви представяме Детска Градина „ПАТЕТА”.

ОАЗИС НА ОБРАЗОВАНИ И ЩАСТЛИВИ ДЕЦА!

Предлагаме Ви качествено образование от висококвалифицирани преподаватели, което се осъществява в модерна материално-техническа база, атмосфера близка до домашния уют и специално отношение към всяко дете.

Детска Градина „ПАТЕТА”, „облече” с нови, модерни и комфортни дрехи наименованието „детска градина”; подсигурила е удобно, красиво и ново оборудване за провеждане на пълноценен игрови и учебен процес, битови и санитарно-хигиенни условия, според изискванията на Министерството на здравеопазването и РИОКОЗ, МОМН, сертифицирани организации, оценяващи игровата стойност на площадките и безопасната среда за игра на децата.

Организацията на режимните моменти е според възрастовите особености на децата. Ежедневно той включва обучение, хранене, обеден сън, игрова дейност и разходка. Учебният ден на детето протича в приятна атмосфера, близка до семейната – уют, комфорт, радост и безопасност. Основните Ръководители на Групи се грижат за децата неотлъчно по време на целия учебен ден. Това осигурява спокойното протичане на деня, а дисциплината и основните правила – безопасността им. Децата се наблюдават по време на хранене, игра, учебен процес, сън, хигиена.

Частна детска градина “ПАТЕТА” е целодневна и в нея се възпитават и обучават деца от 2,5 до 7 годишна възраст. Работим целогодишно от 8:00 до 18:30 часа от понеделник до петък. Желателно е Вашето дете да бъде в детската градина не по-късно от 8.45ч. Приемът на първата основна храна – закуската е в 9.00ч. Първият образователен учебен час започва в 9.30ч. Бъдете точни и не закъснявайте, защото всяко прекъсване на дейността нарушава ритъма на работа на всички деца.

 

Дневната натовареност на децата e шест образователни часа с продължителност от 30мин., като се стремим да редуваме мисловната с разтоварваща, но продуктивна дейност, така, че обучението да бъде ефективно и приятно за всяко едно дете.

Екипа на детската градина „ПАТЕТА” е ангажиран в ежедневна работа с родителите, превръщайки ги в наши партньори при възпитанието и обучението.

Всеки ден информираме родителите при възникнали проблеми със здравословното състояние на детето или проблеми с дисциплината.

Всяка седмица съобщаваме за постигнатите резултати в учебната работа и във възпитанието и отглеждането на децата.

Три пъти в годината организираме родителски срещи, на които преподавателите коментират конкретните постижения на всяко едно дете.

Чрез сайта на детската градина www.pateta.bg родителите имат възможност да следят в удобно за тях време цялата изготвена от нас информация относно всички предстоящи събития и инициативи, съобщения и покани, режимните моменти и седмичното меню за хранене.

ДГ „ПАТЕТА” работи целогодишно, като през летните месеци от 01.07. до 01.09. групите са сборни и възрастта на децата в тях зависи от ангажираността на тях и техните родители през летния сезон.

– Мястото на Вашето дете се счита за запазено след внасяне на гаранционна вноска.

– При напускане на Детската Градина е необходимо да ни информирате един месец предварително.

– За да е гарантирано мястото на Вашето дете за следваща учебна година, Детската Градина задържа депозита, като такъв.

– Месечната такса за следващ месец се внася от 25 – то до 31-во число на текущия месец.

– При забава на плащане след посочения в договора период ДГ“Патета“ запазва правото си да не приеме детето в Детската градина, както и да начисли неустойка в размер на 1% на всеки просрочен ден върху сумата и начина на плащане, предварително уточнени в договора за обучение.

– При намерения детето да отсъства през летния сезон от 01.06 до 01.09, трябва да заявите това в писмена форма до ръководството на детската градина един месец предварително. В този случай дължите посочена в договора с детската градина такаса.

– Всички учебни помагала и консумативи се набавят от Детската градина, и се заплащат еднократно от родителите в началото на всяка текуща учебна година.

В детската градина „ПАТЕТА” е осигурен медицински персонал, който:

– обработва и класифицира всички необходими документи за постъпването на детето;

– изготвя седмичното меню и следи за рационалното и балансирано хранене на всички деца;

– извършва „Сутрешен медицински филтър” на децата.

При констатирано неразположение на детето, ще Ви уведомим веднага с покана да го вземете.

Необходимо е да бъдем информирани при:

– установено инфекциозно заболяване;

– прием на лекарства за хронични заболявания по време на учебния ден;

– заболяване и отсъствие от занятия – до 10.00ч. същия ден.

За да извините отсъствията на детето е необходимо да представите медицинска бележка на ръководството на детската градина.

МОЛЯ, водете детето си, само ако сте уверени, в това, че то е напълно ЗДРАВО!

Tags:

©2021 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account