Адрес гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ 12
Телефони 032 633-232 I 032 654-200
Email rector@au-plovdiv.bg
АУ Пловдивhttp://www.au-plovdiv.bg/

От създаването си през 1945г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани.Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×400″ limit=“5″ effect=“random“]

Нашата мисия:

  • Да провежда научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката.
  • Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, способни да формират политиката и стратегията в аграрния сектор.
  • Да съхранява любовта на българина към земята и нейните богатства, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование и наука.
  • Аграрният университет да заслужи обществено признание като водещ в аграрния бизнес, наука и образование.
  • Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г.

[note color=“#dfe3ee“]

[/note]


Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени